Konflikti i kako ih rešavati

Kad nas neko svakodnevno nervira, skraćuje nam se fitilj pa ćemo jednog dana da odreagujemo samo zato što nas je pogledao. A možda i mi nekoga nerviramo, a ne znamo zašto?

Neki će reći – baš me briga, neću ja da popuštam, imam pravo da tražim da bude kako ja hoću!
Mi takođe mislimo da ne treba da popuštate – ali možete da doprinesete da se stvari razjasne i poprave.

  • Zašto se ljutimo?
  • Zašto dolazimo u iskušenje da se svađamo sa kolegama,
    i zašto je dobro da izbegnemo konflikte?
  • Kako da tražimo nešto da bismo to i dobili?
  • Ako dođe do konflikta, kako da ga rešimo u 4 jednostavna koraka?

Naravno, imate pravo i da se posvađate… ali i ne morate, postoje mnogo bolja rešenja.