PR - mentorski program

Mentorski program je namenjen osobi zaduženoj za komunikaciju u Vašoj firmi, koja će uz rad sa mentorom (jedan na jedan) po završetku programa biti obučena da:

 • utvrdi trenutnu komunikacionu poziciju preduzeća, i osmisli modele razvoja
 • utvrdi jasne ciljne grupe i uspostavi model komunikacije sa njima, u skladu sa ciljevima preduzeća
 • okupi medije i ostvari kvalitetnu komunikaciju sa njima
 • osmisli konkretne PR aktivnosti na godišnjem nivou
 • uspešno i bez napora realizuje sve planirane aktivnosti
 • osmisli model interne komunikacije, i aktivnosti za poboljšanje međuljudskih odnosa
 • osmisli i realizuje ciljane društveno odgovorne aktivnosti u skladu sa smernicama Svetske banke, i kroz njih otvori mogućnost za povećanje prodaje usluga ili proizvoda preduzeća

Svaki modul se nastavlja na prethodni, čineći jedinstvenu celinu pomoću koje će pojedinac umeti da

 • samostalno napravi strategiju komunikacije usklađenu sa misijom, vizijom i ciljevima firme
 • napravi plan aktivnosti u skladu sa strategijom komunikacije
 • realizuje planirane aktivnosti
 • meri efekte.

Svaki modul traje po 150 minuta (dva i po sata), i sastoji se od predavanja/razgovora, i praktičnog rada na primeru sopstvene firme. Na osnovu obrađene teme, polaznik dobija zadatak za sledeću nedelju, koji bi ujedno bio i radni zadatak sa praktičnom primenom na sopstvenom radnom mestu. Rukovodilac dobija mesečne izveštaje o pređenim temama.