Komunikacija uspešnog rukovodioca

OPIS MODULA

  • Šta znači biti dobar rukovodilac?
  • Koje osobine on treba da ima?
  • Kakvu vrstu moći treba/može da ima uspešan rukovodilac?
  • Uobičajene reakcije zaposlenih na ispoljavanje liderskih osobina menadžera
  • Kako uspešan rukovodilac delegira zadatke
  • Šta utiče na efikasnost rukovodioca
  • Stari i novi tip uspešnog rukovodioca
  • Modeli ponašanja/stilovi vođstva
  • Vrste lidera
  • Da li ste Vi lider u svom okruženju, i kojoj vrsti lidera pripadate?