PODRŠKA ZA TOP MENADŽMENT

Uz pomoć ličnog „savetnika“ pokušajte da izađete na kraj

  • sa stresom
  • sa napornim i „neposlušnim“ zaposlenima
  • sa previše posla
  • sa medijima
  • sa zahtevnim klijentima
  • sa tremom pred bitne događaje…