Upravljanje internom komunikacijom

OPIS MODULA

 • Uticaj komunikacije na organizacionu klimu i kulturu preduzeća
  – zašto se propisuju ponašanje, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavca
 • Šta je kvalitetna komunikaciona radna sredina
 • Horizontalna i vertikalna komunikacija
 • Procedura interne i eksterne komunikacije – osnovni dokument za sve zaposlene
 • Kodeks ponašanja – osnovni elementi
 • Smernice – e-mail komunikacija
 • Alati za utvrđivanje „uskog grla“ u komunikaciji
 • Kako iskoristiti tračeve
 • Uloga društvenih mreža u internoj komunikaciji