O Nama

Edukativni centar “Poslovna komunikacija – može i bez stresa” pomaže preduzećima da uspostave bolju poslovnu klimu: zaposlenima da nauče kako da bolje komuniciraju jedni sa drugima, a menadžerima kako da rukovode internom i eksternom komunikacijom.

Posebni programi otvorenih radionica pružaju mogućnost da se model ne-stresne komunikacije primeni u svakodnevnom životu – sa porodicom, partnerom, prijateljima, kolegama…

Obuke drže eksperti za komunikaciju sa višegodišnjim iskustvom.

Lela Saković je konsultant za komunikaciju / osnivač Edukativnog centra „Poslovna komunikacija – može i bez stresa“ / ekspert za izradu dugoročne komunikacione strategije, osmišljavanje i realizaciju PR aktivnosti.
Autor je stručne knjige “Komunikacija, stres i produktivnost” u izdanju međunarodne izdavačke kuće Global Publishing Press. Magistrirala je ljudske resurse sa aspekta socijalne psihologije na Univerzitetu za mir Ujedinjenih Nacija.
Osnivač NVO „Naše pravo“, glavni urednik sajta www.sveoosiguranju.rs, organizator specijalnih tribina, saradnik Univerziteta za mir Ujedinjenih Nacija, Evropski centar za mir i razvoj. Saradnik je časopisa Biznis i finansije, i specijalni dopisnik sa Balkana za internacionalnu medijsku grupu XPRIMM.

Jelena Močević je direktor Creative Consulting Balkans agencije za kreativno konsultovanje i razvoj lokalnih zajednica na prostoru Balkana.
Angažovana je kao komunikacioni menadžer Svetskog foruma za demokratiju i nacionalni koordinator Evropske asocijacije za interpretaciju kulture.
Kao program menadžer Saveta Evrope sa više od 8 godina iskustva u vođenju evropskih projekata u koordinaciji sa Evropskom komisijom, zaslužna je za peer program obuka na temu komunikacije, digitalnih medija i novih tehnologija u Savetu Evrope.