Zašto se sa određenim osobama razumemo a sa drugima ne, i kako to prevazići

OPIS MODULA

  • Da li čujemo, ili samo slušamo
  • Kako šaljemo/primamo poruku i na koje prepreke ona nailazi
    od nas do našeg sagovornika i nazad
  • Kako pogrešno razumevanje poruke utiče na komunikaciju
  • Kako prepoznati prepreke i otkloniti ih („filteri u komunikaciji“)
  • „Psihološka magla“
  • Osnovne reakcije na informaciju/situaciju
  • Kako prepoznati tip ličnosti sagovornika, i pomoću toga uspostaviti bolju komunikaciju
  • Da li čujemo na osnovu značenja, ili na osnovu našeg odnosa prema sagovorniku